Nibela Skovservice

Forhandleroversigt

Forhandleroversigt

GPS-styret maskinplantning med krydsforbandt. Skovning, hegnsopsætning, oparbejdning- og pasning af juletræskulturer. Vi har høj fokus på kvalitet og fleksibilitet.
Mere information på nibelaservice.dk/
Kontakt Bent Langeland på tlf. 23 72 02 99
E-mail: post@nibelaservice.dk