Konsulentbistand

Medlemsfordele

I Danske Juletræer er ansat fagligt uddannede medarbejdere med tilsammen mange års erfaring indenfor pyntegrøntbranchen.

Som medlem har du altid mulighed for helt uden omkostninger at få telefonisk-, mail- og SMS-svar på spørgsmål indenfor dyrkning og afsætning. Telefonrådgivningen er en af de meget populære medlemsydelser. Herudover benytter mange medlemmer sig af muligheden for at kunne modtage konsulentbesøg ude på deres egne arealer.

Danske Juletræer yder rådgivning indenfor dyrkning og afsætning af juletræer og klippegrønt. Rådgivningen tager udgangspunkt i det enkelte medlems ejendom/kulturer samt afsætningsmæssige forhold.

Dyrkningsrådgivningen vedrører arealvalg, valg af plantemateriale, plantning, ukrudtsbekæmpelse, gødskning, bekæmpelse af skadevoldere, vækstregulering, formning og anden produktforbedring.

Rådgivningen inden for afsætning vedrører vejledning i forbindelse med handelsindgåelse, valg af samarbejdspartner, høst, reklamationsbehandling og direkte eksport. 

I tillæg til dyrknings- og afsætningsrådgivningen bistår foreningen både medlemmer, offentlige myndigheder og domstole i forbindelse med syns og skønssager med relation til juletræer og klippegrønt.

Konsulent- og domstolsarbejde afregnes altid efter medgået tid og eventuelle transportudgifter godtgøres efter statens takster. 
Timepriserne er som følger:

  • Medlemmer af foreningen: 700 kr./time ekskl. moms
  • Juletræsproducenter, som ikke er medlem: 1.400 kr./time ekskl. moms
  • Syns- og skønssager fra 1.400 kr./time ekskl. moms.

Konsulentpakken
Til medlemmer har Danske Juletræer en konsulentpakke, der effektiviserer din dyrkning og hjælper med at holde styr på indberetninger til det offentlige.

Pakken indeholder to årlige markgennemgange med generel sparring om alle facetter fra anlæg til salg. Der er fokus på optimering af dyrkningstiltag, besparelser og effektiviseringer, hvor det kan lade sig gøre. Desuden et strategisk sigte med afsæt i ejendommens ønsker og rammer. Derudover sørger vi for indberetning af ejendommens forbrug af planteværnsmidler, gødning og gødningsplanlægning indenfor de fastsatte frister. Pakken tegnes for et år ad gangen (fra 1/4 til 1/4), så fristerne for indberetninger følges.

Ønsker du alene, at vi sørger for indberetning af ejendommens forbrug af planteværnsmidler, gødning og gødningsplanlægning indenfor de fastsatte frister, så tilbyder vi også det. Prisen er timebetaling for medgået tid, hvor det oftest skal ske i forbindelse med et besøg på din ejendom den første gang.

Storbritannien udsætter importkontrol

Storbritannien udsætter importkontrollen med tre måneder. Det betyder, at afskårne juletræer under tre meter således ikke skal følges af et plantesundhedscertifikat i sæson 2023 som tidligere meddelt.

Se flere nyheder

Specialister i produktion af nordmannsgran med frø fra branchens mest erfarne og pålidelige frøleverandører.

Se forhandleroversigt

Eksportsalg (webinar)

Vi gennemgår christmastree-trading.com og dine muligheder for at øge salget til Europa gennem denne side. Webinaret er både til dem med profil og dem uden profil på siden.

Se flere arrangementer