Prisindberetning

Økonomi

Vi vil gerne bede dig om at sende os informationer om de salgspriser på juletræer og klippegrønt, som du har opnået i 2023. Informationerne kan indsendes anonymt, og alle indberetninger behandles fortroligt. Alle data danner grundlag for udarbejdelsen af prisstatistikken for 2023, der præsenteres i aggregeret form på temadagene og i Korte Meddelelser i marts.

Husk at bidrage – for din egen skyld!
Vi sætter stor pris på de mange tilbagemeldinger, vi har fået i de foregående mange år, men vi vil gerne have endnu flere tilbagemeldinger, da vi herved opnår et endnu bedre fundament i vores rådgivningsarbejde. Tallene fra prisstatistikken kan indgå ved; værdisætning af juletræskulturer; forhandlinger med banker og eventuelle hjælpepakker til branchen. Prisstatistikken skaber overblik over branchens salg og giver derfor den enkelte mulighed for at se egne opnåede salgspriser i relation til branchegennemsnittet. Af samme årsag kan deltagende medlemmer få muligheden for at få den detaljerede prisstatistik til eget brug tidligere end sædvanligt.

Prognose for udbud
Vi beder dig samtidig om at indberette, hvad du forventer at have i udbud af salgsvarer (juletræer og klippegrønt) i de kommende fire år. Dette giver os - og dermed dig - et tydeligere billede af den fremtidige afsætningssituation på kort sigt. De senere år har man diskuteret plantetal og tilplantning, men hvordan tegner kulturerne reelt nu, hvor de er salgsklare? Ønsker du ikke at opgive faktiske tal kan du opgive et indekstal, hvor 2023 sættes til 100 % og de fremtidige udbud sættes i forhold hertil.

Sortering, højde og klippemetode
Derudover vil vi gerne have kendskab til den måde, som du sorterer og sælger juletræer og klippegrønt på. Nogle gange er der meget kundespecifikke sorteringer eller kombinationer af flere måder, som går på tværs af de mest gængse sorteringer. I sådanne tilfælde skriver du blot i skemaet, hvordan du skønner fordelingen efter bedste bud. Ligeledes gør du med højder, der spænder over et større interval, end de i skemaet opgivne. Der kan også skrives etiketnavn på: f.eks. ”Nordmann Gold”. Det er vigtigt, at vi får disse informationer, så vi kan udfærdige en så komplet og sikker statistik som muligt. For klippegrønt har skemaet også mulighed for angivelse af prima og sekunda i nordmannsgran klip og der er valgfri felter til mix-partier. Ved salg til selv-klip vil vi godt vide, om der klippes med håndsaks fra jorden, med stangsaks eller med lift.

Hvem sælger du til?
Du skal afkrydse, om det er salg til grossist, egen direkte eksport eller detailsalg til hjemmemarkedet. Priserne skal være eksklusiv moms og frit læsset på bil hos dig (ab skov). En eventuel transportudgift skal derfor trækkes fra, hvis varen leveres hos kunden. Har du solgt netto-på-rod eller som selvklip til kunden, så skriv det venligst i skemaet.

Kom i gang med indberetningen
Du finder skemaerne her på denne side. Har du allerede via dit bogholderi en oversigt, er det også helt i orden, at det er denne, som du sender. Har du brug for hjælp til udfyldelse, så kontakt os gerne. Dine tal er vigtige.


Skemaerne kan returneres på e-mail til: cjc@christmastree.dk eller sendes på post til:

Danske Juletræer - træer & grønt
Blokken 15
3460 Birkerød

Vi vil gerne have dine indberetninger senest den 19/1 2024.

Blandt alle indberetninger trækkes lod om et gratis konsulentbesøg af max. 2 timers varighed.

GlobalG.A.P. version 6

Hvert 4.-6. år bliver GLOBALG.A.P. standarden revideret og kommer i en ny udgave. Fra og med 2024 er det version 6 der skal anvendes. Det betyder en række ændringer ift. version 5.2, der nu udgår.

Se flere nyheder

Udstyr til at fælde, nette og pakke juletræer. Også specialløsninger.

Se forhandlerlisten

Skadevolderbekæmpelse (webinar)

Vi gennemgår de mest almindelige skadevoldere og brugen af foreningens skadenøgle på hjemmesiden.

Se flere arrangementer