Bestyrelse

Om os

Danske Juletræer er opbygget med generalforsamlingen som øverste myndighed. Her vælger medlemmerne en bestyrelse, der leder foreningen frem til næste års generalforsamling – i samarbejde med sekretariatet.

Danske Juletræer har en bestyrelse på syv personer samt to suppleanter og en observatør fra institut for Geovidenskab og Naturforvaltning under KU. Et medlem er udpeget af Dansk Skovforening, mens de øvrige vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen holder typisk fem årlige møder mellem de årlige generalforsamlinger og du kan se datoerne herunder. Omkring otte dage før møderne offentliggøres dagsorden for møderne her på hjemmesiden. Har du forslag som ønskes behandlet er du altid velkommen til at kontakte et af nedenstående bestyrelsesmedlemmer.

Mødedatoer for 2023/2024:

Tirsdag den 15. august 2023 - Hent dagsorden

Mandag den 30. oktober 2023 - Hent dagsorden

Tirsdag den 30. januar 2024 - Hent dagsorden

Mandag den 11. marts 2024 - Hent dagsorden

Tirsdag den 16. april 2024 - Hent dagsorden

Martin Petersen

Formand, juletræsproducent

sanglier18@gmail.com

20 78 22 29

Jørgen Westergaard

Næstformand, Gårdejer

wpfarm@mail.tele.dk

40 57 74 14

Carl Johan K. Larsen

Juletræsproducent

cjl@larsendk.dk

23 83 26 25

Thorkil Sørensen

Juletræsproducent

ths_@outlook.dk

22 56 15 04

Kurt Karlsen

Juletræsproducent

k@rlsen.com

24 26 31 83

Lars K. Lassen

Juletræsproducent

lars@k-lassen.dk

61 39 19 98

Niels Lundstedt

Godsforvalter

nol@doennerup.dk

51 36 75 40

Ulrik Braüner Nielsen

Observatør, Seniorforsker

ubn@life.ku.dk

20 40 20 18

Peter Møller

1. suppleant

Carsten Egebro

2. suppleant