Certificering

Dyrkning

I de lande hvor danske juletræer afsættes, er der spirende krav til dokumentation af produktionen fra især kædeforretninger, som havecentre og supermarkeder. Der er en tendens til, at kædeforretningen benytter certificeringsordninger for, på vegne af forbrugeren at sikre, at produktet er fremstillet på en ”bæredygtig” måde. Hvis danske juletræer også i fremtiden skal kunne afsættes i stort tal til kædeforretningerne, skal de med andre ord certificeres.

Hvad er certificering?
Med en certificering kontrollerer en uvildig virksomhed eller organisation, at et produkt, en produktionsproces eller en kvalifikation er i overensstemmelse med en national, international eller egen specificeret standard eller norm. Ved en certificering arbejder man med tre forskellige niveauer af kontrol;
1. parts audit – egenkontrol
2. parts audit - typisk kontrol hos en leverandør
3. parts audit - ekstern kontrol

Hvad er et varemærke?
Over for en egentlig produktionscertificering står et varemærke, som i Danmark opnås enten ved registrering eller ved at tage mærket i brug erhvervsmæssigt. Ved et varemærke forstås et kendetegn, som virksomheden markedsfører sine produkter under. Et registreret varemærke ® eller ™ registreres i Danmark hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er oftest ingen ekstern kontrol på varemærker.

Hvad skal man være opmærksom på?
Frygten for unødigt bureaukrati kan få nogle producenter til at holde sig fra en certificering og se sig om efter enklere løsninger som f.eks. en varemærkeordning, hvor kravet til dokumentation og kontrol kan være enklere og mindre omfattende. Imidlertid er der en sammenhæng imellem troværdighed, kontrol og dokumentation. Uden en fornøden dokumentation risikerer man at sætte sig imellem to stole: Man får en certificering af klassificeringen af pyntegrøntprodukterne; men ikke af produktionsprocessen. I en situation med fokus på produktionen vil en certificering, der kun omfatter kontrol af højde, farve og sortering af produktet ikke gavne meget. De professionelle opkøbere holder derfor også øje med, hvad de enkelte ordninger omfatter: Er der tale om et varemærke/en certificering med enkle fysiske kravspecifikationer til produktet eller er der tale om mere omfattende krav vedrørende produktionsprocessen og endelig, er der krav til kontrol undervejs i produktionen og hvorledes sikres, at disse krav overholdes? – Eller med andre ord troværdigheden af den pågældende ordning.

I menuen til venstre kan du læse mere om forskellige certificeringsordninger og varemærker for juletræer og klippegrønt. Mange af teksterne stammer fra artiklen ”Certificering eller varemærke” bragt i Nåledrys nr. 77. Under IP kan du læse om det store udredningsarbejde, som IP-gruppen forestod i perioden 2003-2008, og hvor konklusionen var, at juletræsproducenter burde satse på GLOBALG.A.P.

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 7. maj 2024 meddelt Danske Juletræer og Nufarm dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 7. maj til 1. august 2024.

Se flere nyheder

Glæd dine juletræer med mikronæringsstoffer fra BioNutria. Uanset hvilken gødning du har brug for – har vi løsningen…

Se forhandleroversigt

Certifikatkursus til brug af rygsprøjte og EasyRoller

Danske Juletræer, Dalum Landbrugsskole og Hans Thostrup afholder kursus i brug af EasyRoller og rygsprøjte i juletræer og klippegrønt for udenlandske medarbejdere.

Se flere arrangementer