Certificering

Dyrkning

I de lande hvor danske juletræer afsættes, er der spirende krav til dokumentation af produktionen fra især kædeforretninger, som havecentre og supermarkeder. Der er en tendens til, at kædeforretningen benytter certificeringsordninger for, på vegne af forbrugeren at sikre, at produktet er fremstillet på en ”bæredygtig” måde. Hvis danske juletræer også i fremtiden skal kunne afsættes i stort tal til kædeforretningerne, skal de med andre ord certificeres.

Hvad er certificering?
Med en certificering kontrollerer en uvildig virksomhed eller organisation, at et produkt, en produktionsproces eller en kvalifikation er i overensstemmelse med en national, international eller egen specificeret standard eller norm. Ved en certificering arbejder man med tre forskellige niveauer af kontrol;
1. parts audit – egenkontrol
2. parts audit - typisk kontrol hos en leverandør
3. parts audit - ekstern kontrol

Hvad er et varemærke?
Over for en egentlig produktionscertificering står et varemærke, som i Danmark opnås enten ved registrering eller ved at tage mærket i brug erhvervsmæssigt. Ved et varemærke forstås et kendetegn, som virksomheden markedsfører sine produkter under. Et registreret varemærke ® eller ™ registreres i Danmark hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Der er oftest ingen ekstern kontrol på varemærker.

Hvad skal man være opmærksom på?
Frygten for unødigt bureaukrati kan få nogle producenter til at holde sig fra en certificering og se sig om efter enklere løsninger som f.eks. en varemærkeordning, hvor kravet til dokumentation og kontrol kan være enklere og mindre omfattende. Imidlertid er der en sammenhæng imellem troværdighed, kontrol og dokumentation. Uden en fornøden dokumentation risikerer man at sætte sig imellem to stole: Man får en certificering af klassificeringen af pyntegrøntprodukterne; men ikke af produktionsprocessen. I en situation med fokus på produktionen vil en certificering, der kun omfatter kontrol af højde, farve og sortering af produktet ikke gavne meget. De professionelle opkøbere holder derfor også øje med, hvad de enkelte ordninger omfatter: Er der tale om et varemærke/en certificering med enkle fysiske kravspecifikationer til produktet eller er der tale om mere omfattende krav vedrørende produktionsprocessen og endelig, er der krav til kontrol undervejs i produktionen og hvorledes sikres, at disse krav overholdes? – Eller med andre ord troværdigheden af den pågældende ordning.

I menuen til venstre kan du læse mere om forskellige certificeringsordninger og varemærker for juletræer og klippegrønt. Mange af teksterne stammer fra artiklen ”Certificering eller varemærke” bragt i Nåledrys nr. 77. Under IP kan du læse om det store udredningsarbejde, som IP-gruppen forestod i perioden 2003-2008, og hvor konklusionen var, at juletræsproducenter burde satse på GLOBALG.A.P.

Hvad må man samle i skoven?

I Sverige bliver hvert femte juletræ stjålet. Helt så galt er det formentlig ikke i Danmark, men nogle kan måske stadig være i tvivl om, hvad ”fæld selv” betyder?

Se flere nyheder

Juletræer talt fra oven - WeCountPlants tilbyder en hurtig og præcis droneoptælling af dine juletræer

Se forhandleroversigt

Plantekongres

Plantekongres er Nordens største om planteproduktion, natur, miljø og planlægning. Over to dage stilles der skarpt på den nyeste viden på området og på dine udfordringer og muligheder.

Se flere arrangementer