Forskningsenheden

Om os

Hos Danske Juletræer prioriteres brancherelateret forskning højt. Foreningen anser faglig viden og vidensdeling som en bærende drivkraft i branchens udvikling, fordi det øger potentialet for dansk juletræsproduktion og sikrer en større økonomisk rentabilitet hos bidragsyderne.    

Forskningsenheden arbejder med brancherelateret viden inden for juletræsproduktion, og har siden opstarten ydet økonomisk støtte til adskillige projekter.

Forskningsenheden lever udelukkende af frivillige bidrag fra brancheaktører, der giver tilskud til relevante dyrkningsprojekter. Sidste år bidrog langt over 100 producenter, grossister, forhandlere, godsejere, forskere og maskinproducenter til Forskningsenhedens undersøgelser.

Se bidragydere 

Bidrag til Forskningsenheden
Er du producent af juletræer, er det frivillige arealbidrag 54 kr./ha bevokset med juletræer under 20 år, dog minimum 540 kr. og maksimalt 5.400 kr. 

De af branchens aktører, som ikke har produktion (f.eks. planteskoler, grossister, frøleverandører, maskinhandlere mv.), kan også bidrage til Forskningsenheden med et valgfrit beløb, dog minimum 2.700 kr. 

Send frivilligt bidrag til Forskningsenheden

Hvad kan der søges om støtte til?
Forskningsenheden støtter forskning og udvikling inden for dyrkning af (nordmannsgran)juletræer i Danmark - mere specifikt:

1. Forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer

2. Produktudvikling i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer

3. Rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer, eller

4. Investeringer i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer

Hvis du har en god idé som Forskningsenheden skal støtte, så tøv ikke med at rette henvendelse til sekretariatet.

Hvem kan ansøge om støtte?
Forskningsenheden yder tilskud til foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner og andre juridiske enheder. Forskningsenheden lægger vægt på, at ansøgerne har den nødvendige kapacitet til at sikre fuldførelse af projektet inklusiv den vigtige formidlingsdel, der skal sikre, at resultaterne kommer bidragyderne og den danske juletræsbranche til gavn.

Administration
Forskningsenheden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Danske Juletræer er sekretariat for Forskningsenheden og varetager således den daglige drift, herunder korrespondancen med bidragydere og ansøgere. Kontaktperson er Claus Jerram Christensen