Temadage

Formidling

Hvert forår afholder Danske Juletræer en række temadage om juletræer og klippegrønt.

Emnerne på temadagene spænder vidt fra proveniensvalg til afsætning, men et gennemgående emne er opdatering på de forskellige ukrudtsmidler, insektmidler, svampemidler og vækstreguleringsmidler, som kan anvendes i produktionen.

Udover foredragene har man mulighed før, under og efter temadagene at besøge udvalgte stande, hvor man kan tale med udstillerne samt se nyt og spændende udstyr til juletræsproduktionen. Derudover er der selvfølgelig også tid til at man kan få en snak med de mange andre deltagere fra branchen.

Se præsentationerne
Nedenfor kan du hente præsentationerne fra de temadage, som er blevet afholdt i regi af Danske Juletræer siden 2007. 

Temadage 2007 Temadage 2013 Temadage 2019
Temadage 2008 Temadage 2014 Temadage 2020
Temadage 2009 Temadage 2015 Temadage 2021
Temadage 2010 Temadage 2016 Temadage 2022
Temadage 2011 Temadage 2017 Temadage 2023
Temadage 2012 Temadage 2018 Temadage 2024


Øvrige temadage

Temadage2017

GlobalG.A.P. version 6

Hvert 4.-6. år bliver GLOBALG.A.P. standarden revideret og kommer i en ny udgave. Fra og med 2024 er det version 6 der skal anvendes. Det betyder en række ændringer ift. version 5.2, der nu udgår.

Se flere nyheder

Vækstregulering uden brug af kemi.

Se forhandleroversigt

Skadevolderbekæmpelse (webinar)

Vi gennemgår de mest almindelige skadevoldere og brugen af foreningens skadenøgle på hjemmesiden.

Se flere arrangementer