Persondatapolitik

Om os

Danske Juletræer – træer & grønt
CVR-nr. 12838115
Blokken 15
3460 Birkerød
Tlf. 2627 4266
info@christmastree.dk
www.christmastree.dk

I Danske Juletræer har vi fastsat denne politik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er eller bliver:

 • personligt medlem, ansat i en medlemsvirksomhed, ejer af en medlemsvirksomhed (medlem)
 • vores samarbejdspartner eller del af vores netværk (relation), 
 • på anden måde i kontakt med os (ekstern) eller
 • bruger af vores hjemmeside (bruger)

Ligesom alle andre i EU er vi omfattet af Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), som sammen med den danske databeskyttelseslov indeholder retningslinjerne for vores persondatabehandling.

Vi respekterer dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Vi ændrer løbende denne politik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Der er senest foretaget ændringer den 16.06 2018.

Dine oplysninger

Når du er eller bliver medlem hos os eller tilsvarende, behandler vi dine personoplysninger for at kunne levere den service, administration og de ydelser, som vi er forpligtet til overfor dig som medlem (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi behandler endvidere dine personoplysninger, når det er nødvendigt for os, med de legitime interesser, at optimere vores hjemmeside, herunder udsende og forbedre vores nyhedsbrev Korte Meddelelser, indsamle og behandle statistik, udvikle vores ydelser i øvrigt, og på andre måder oplyse dig og andre medlemmer om vores aktiviteter, f.eks. via Korte Meddelelser, Nåledrys, www.christmastree.dk (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi indsamler og behandler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, herunder dine kontaktoplysninger, identifikationsoplysninger, billede, oplysninger om arealer til kontingentfastsættelse, ansættelsesforhold når du er modtager hos et betalende medlem samt anden historik fra dit medlemskab eller ansættelse i en medlemsvirksomhed.

Vi indsamler primært dine personoplysninger fra dig, men kan også indsamle dem fra din arbejdsgiver eller offentlige kilder.

Når du har eller får en anden relation til os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne forfølge den legitime interesse, at rådgivning og ydelser i forbindelse hermed sker på en betryggende og professionel måde gennem foreningen, herunder at nuværende og fremtidige medlemmer er korrekt oplyste og uddannede, samt at foreningens medlemmer og aktører i branchen i øvrigt agerer lovligt og ansvarligt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Vi behandler endvidere dine personoplysninger for at kunne levere den service eller ydelse, du aftager fra os, herunder køb af rådgivning, publikationer, syns- og skøns- eller vurderingsopgaver (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b).

Vi indsamler og behandler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, herunder dine kontaktoplysninger, identifikationsoplysninger billede, og betalingsoplysninger.

Vi indsamler primært dine personoplysninger fra dig, men kan også indsamle dem fra din arbejdsgiver, et medlem hos os eller offentlige kilder, herunder SKAT.

Når du som ekstern på anden måde har kontakt med os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne forfølge de legitime interesser, at kunne besvare din henvendelse, hvad enten du henvender dig fysisk, pr. telefon, e-mail eller fysisk post, at arbejde for branchens og branchens kunders interesser, herunder at modvirke overtrædelser af offentlig regulering, god rådgiverskik og øvrige etiske standarder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi indsamler og behandler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, herunder dine kontaktoplysninger og identifikationsoplysninger.

Vi indsamler primært dine personoplysninger fra dig, men kan også indsamle dem fra et medlem hos os, en samarbejdspartner eller offentlige kilder. Hvis dette er tilfældet, vil du som udgangspunkt få oplysning om dette ved vores første kontakt herefter. Den nævnte oplysning kan blive givet ved en henvisning til denne persondatapolitik.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi dine personoplysninger for at forfølge de legitime interesser, at identificere dig som bruger, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, og for at optimere vores services og indhold (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f). Det gør vi, når du f.eks. tilgår indhold, deltager i undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, bruger vores øvrige services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler de almindelige personoplysninger, der er nødvendige i vores relation til dig, herunder et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (dine interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a) og selv indtaster informationerne behandles desuden kontaktoplysninger og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af medlemskab eller ved køb. Websitet anvender "cookies" og du kan læse mere om dette og vores cookie politik på hjemmesiden.

Hvis vi undtagelsesvis har behov for at indsamle personfølsomme oplysninger, sker dette ikke uden dit samtykke (GDPR artikel 6 og 9, begge stk. 1, litra a). Hvis dine personoplysninger videregives til tredjelande, vil du blive oplyst om dette.

Vi kan videregive dine personoplysninger til vores 

 • eksterne leverandører, herunder aktuelt Navitech A/S, Ubi-vox og Iversen IT,
 • samarbejdspartnere, herunder bl.a. SEGES,
 • offentlige instanser, herunder bl.a. Danmarks Statistik, SKAT, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen,
 • medlemmer, f.eks. din fremtidige arbejdsgiver eller til
 • rådgivere, herunder revisorer, advokater og øvrige. 

Vi videregiver kun dine personoplysninger, når det er formålstjenstligt for at levere den service eller ydelse, du aftager fra os (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), eller de legitime interesser, vi forfølger (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f).

Når du får oplysning om, at andre dataansvarlige behandler dine personoplysninger, efter at have modtaget dem fra os, skal du være opmærksom på, at de ikke nødvendigvis har samme persondatapolitik og persondatabehandling som os.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til, og vi ikke længere har en saglig begrundelse for fortsat opbevaring.

Din sikkerhed

Vi sikrer behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger ved både fysiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, bl.a.:

 • Vi har retningslinjer for fysisk opbevaring, herunder rutiner for bortskaffelse af fysiske dokumenter ved makulering.
 • Vi har et sikkert og passwordbeskyttet IT-miljø bag firewall, antivirus og løbende opdatering af både hardware og software.
 • Vi har uddannet vores medarbejdere i databeskyttelse, målrettet adgangen til personoplysninger for de relevante medarbejdere og vi har fastlagt politikker og procedurer for IT-sikkerhed og persondatabehandling.

På den måde beskytter vi dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller adgang.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på info@christmastree.dk

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Hvis vi baserer vores behandling af dine personoplysninger på samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a), har du desuden ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Du kan klage til os, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, ved at kontakte os info@christmastree.dk.

Du har også ret til klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk