Præstationer

Økonomi

Her har vi listet præstationer for de fleste tiltag i produktionen af juletræer og klippegrønt. Præstationerne er bevidst opgjort uden angivelse af omkostninger, da timelønninger og maskintimepriser kan variere meget. Alle præstationer tager udgangspunkt i oplært mandskab og kalibreret udstyr.

Du tilgår præstationerne for de forskellige områder via venstre menuen, eller ved at bruge nedenstående tabel.

Arealforberedelse (inkl. hegning)

Plantning (inkl. efterbedring)

Sprøjtning (ukrudt, skadevoldere og flydende gødning)

Mekanisk renholdelse (inkl. manuel med le og kratryder)

Gødskning (faste og flydende gødningstyper)

Produktforbedring (tvege- og stabklipning samt formning og topskudsregulering)

Oparbejdning af juletræer (mærkning, fældning, netning, palletering m.v.)

Oparbejdning af klippegrønt (klipning, sortering og bundtning, udkørsel og læsning)


Da der sker en løbende udvikling inden for maskinelle løsninger med tilhørende forbedringer i præstationerne er foreningen meget interesseret i at høre din mening om de forskellige præstationer - er de for høje, for lave eller mangler der nogle forbehold, så send en mail til Claus Jerram Christensen.

Nobilis Bevoksning