Prisstatistikker

Økonomi

På denne side har du mulighed for at finde prisstatistikkerne fra 2002 og frem til 2021 og se prisudviklingen fra 2004 til 2021.

Prisstatistikkerne viser de opnåede priser hos producenterne ved salg til danske og udenlandske opkøbere. Prisstatistikken er opdelt på forskellige højdeintervaller for de mest almindelige kvalitetssorteringer.

Statistikkerne er uddybet/kommenteret yderligere i foreningens nyhedsbrev Korte Meddelelser.

Prisstatistikker 2002 til 2021 (de ældste prisstatistikker kræver log-in)
Prisstatistik 2002 Prisstatistik 2009 Prisstatistik 2016
Prisstatistik 2003 Prisstatistik 2010 Prisstatistik 2017
Prisstatistik 2004 Prisstatistik 2011 Prisstatistik 2018
Prisstatistik 2005 Prisstatistik 2012 Prisstatistik 2019
Prisstatistik 2006 Prisstatistik 2013 Prisstatistik 2020
Prisstatistik 2007 Prisstatistik 2014 Prisstatistik 2021
Prisstatistik 2008 Prisstatistik 2015 Prisstatistik 2022

 
Nedenfor er vist prisudviklingen (2004 til 2022) for udvalgte højdeklasser ved salg til en dansk grossist.

Prisudvikling 2004 til 2022 ved salg til dansk grossist

Husk at bidrage til prisstatistikken - det er hjælp til selvhjælp!

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 7. maj 2024 meddelt Danske Juletræer og Nufarm dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 7. maj til 1. august 2024.

Se flere nyheder

Langjähriger Exporteur von dänischen Weihnachtsbäumen und Schnittgrün

Se forhandleroversigt

Certifikatkursus til brug af rygsprøjte og EasyRoller

Danske Juletræer, Dalum Landbrugsskole og Hans Thostrup afholder kursus i brug af EasyRoller og rygsprøjte i juletræer og klippegrønt for udenlandske medarbejdere.

Se flere arrangementer