Hjemmesalg

Økonomi

Regler for reklameskiltning

Ved salg af juletræer og klippegrønt som en sæsonbetinget vare, gælder nogle særlige regler for reklamskiltning i det åbne land af netop dette. Det er naturbeskyttelseslovens § 21 der sætter rammerne for disse regler og retningslinjer, som du kan læse mere om her.


Corona

Her kan du finde en række praktiske anbefalinger, du som juletræssælger kan bruge, til at imødekomme det kommende juletræssalg under de nye Corona omstændigheder. Vi vil gerne understrege, at det er den enkelte sælgers ansvar, at sikre både ansatte og kunder på bedste vis mod Corona, så alle parter kan føle sig trygge ved situationen.

Nedenstående er ment som inspiration, og vi modtager gerne input fra medlemmerne til at gøre vejledningen bedre, ligesom medlemmerne er velkommen til at kontakte sekretariatet ved tvivlsspørgsmål.

Kontakt Claus på mobil: 2627 4266 eller mail: cjc@christmastree.dk

COVID-19 anbefalinger til afvikling af juletræssalg 

Indretning af stadeplads (pdf)

Indretning af stadeplads (excel)