Et bedre nobilisprodukt

Formidling

Forfatter(e): Hans Roulund

Publikation: Ps Nåledrys nr. 3

År: 1986

Side(r): 11-14

Pris: 150

Artikel/abstract:

Pyntegrøntsektionen indgik i 1985 en aftale om et forstærket forædlings- og strukturarbejde vedrørende nobilisdyrkningen. Målet hermed er at få et bedre beslutningsgrundlag, når der investeres i klippegrøntproduktion.
Nærværende artikel er et uddrag af den nobilisrapport, der er udkommet af arbejdet, og artiklen kommer med anbefalinger til proveniensvalget i nobilis.

Læs artiklen