LCA-analyse

Formidling

Danske Juletræer har gennemført en livscyklusanalyse for juletræer produceret i Danmark. Analysen er gennemført af FORCE Technology og vurderer dansk producerede nordmannsgranjuletræer ud fra 19 forskellige kategorier.

I relation til klima konkluderer analysen, at konventionel juletræsproduktion isoleret set fjerner hvad der svarer til 0,6 kg CO2 fra atmosfæren, og at forbrugertransporten er den mest betydende faktor for den samlede klimabelastning. Belastningen af klimaet svarer til 2,6 kg CO2, når forbrugertransport inddrages.

Hent rapporten som pdf

Læs om klimaresultaterne i Nåledrys 122/2022

GlobalG.A.P. version 6

Hvert 4.-6. år bliver GLOBALG.A.P. standarden revideret og kommer i en ny udgave. Fra og med 2024 er det version 6 der skal anvendes. Det betyder en række ændringer ift. version 5.2, der nu udgår.

Se flere nyheder

Juletræer i høj kvalitet kommer ikke af sig selv!

Se forhandleroversigt

Bidragermøde

Forskningsenheden inviterer bidragyderne og medlemmer af Danske Juletræer til årsmøde i forbindelse med generalforsamlingen i Danske Juletræer.

Se flere arrangementer