LCA-analyse

Formidling

Danske Juletræer har gennemført en livscyklusanalyse for juletræer produceret i Danmark. Analysen er gennemført af FORCE Technology og vurderer dansk producerede nordmannsgranjuletræer ud fra 19 forskellige kategorier.

I relation til klima konkluderer analysen, at konventionel juletræsproduktion isoleret set fjerner hvad der svarer til 0,6 kg CO2 fra atmosfæren, og at forbrugertransporten er den mest betydende faktor for den samlede klimabelastning. Belastningen af klimaet svarer til 2,6 kg CO2, når forbrugertransport inddrages.

Hent rapporten som pdf

Læs om klimaresultaterne i Nåledrys 122/2022

Dispensation til Pomoxon Extra

Miljøstyrelsen har pr. 7. maj 2024 meddelt Danske Juletræer og Nufarm dispensation til anvendelse af Pomoxon Extra i nordmannsgran i perioden 7. maj til 1. august 2024.

Se flere nyheder

Tilbehør til produktion og salg af juletræer i over 15 år.

Se forhandleroversigt

Sorteringsmøde - Midt/nordjylland

I august begynder sæsonen for juletræer for alvor. Det er derfor vigtigt, at man som aktør i branchen holder sig grundigt orienteret om hvad der rører sig.

Se flere arrangementer