Produktionskontrol - uddrag af hovedopgave i faget skovpolitik ved Skovbrugsinstituttet