Hvem sætter vort produktionsmål - hvem arbejder på at nå det?

Formidling

Forfatter(e): Finn Jacobsen

Publikation: Ps Nåledrys nr. 4

År: 1986

Side(r): 5-8

Pris: 150

Artikel/abstract:

Artiklens fokus er at klarlægge hvordan juletræs- og pyntegrøntsproduktionen kan forbedres, sådan at at udbyttet bliver større og er lettere at kontrollere. Det gennemgås hvilke produktionsfremskridt der er kommet indefor de sidste 20 år, og diskuterer hvilke mulige fremskridt produktion vil gennemløbe i de efterfølgende år, og hvilken indsats der er brug for, for at opnå flere erfaringer der kan udvikle produktionen.

Læs artiklen