Kvalitetsforbedring af nobilisproduktion gennem forædling af frøavlsbevoksninger