Produktionskontrollen

Formidling

Forfatter(e): Steen Forum

Publikation: Ps Nåledrys nr. 4

År: 1986

Side(r): 14-15

Pris: 150

Artikel/abstract:

Artiklen er status på et pilotprojekt, hvor pyntegrøntssektionen efterprøvede et system til brug for produktionskontrol i juletræsproduktionen. Dette er sket rent praktisk ved at pyntegrøntssektionen indsamlede og videreformidle tal til brug for kontrol af den enkelte produktion. De foreløbige resultater fra indkomne data, tidsramme for projektet samt præsentantion af indberetningsskema.

Læs artiklen