Gødskning af klippegrøntbevoksninger

Formidling

Forfatter(e): Morten Storm Pedersen & Palle Madsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 6

År: 1987

Side(r): 16-19

Pris: 150

Artikel/abstract:

Et af de spørgsmål mange pyntegrøntsdyrkere i dag står usikre over for er den rette anvendelse af gødning i pyntegrøntevoksninger. Hvordan måler man gødningsbehovet, hvordan udbringer man bedst de manglende næringsstoffer, og hvorledes påvirker det træernes farve, grenenes længde, nålefastheden osv. ? Det er derfor nyttigt at få gjort status over de praktiske erfaringer, så den fremtidige videnssamling kan tage udgangspunkt heri. Artiklen koncentrerer sig om den vigtigste klippegrønt-træart; nobilis, men dækker også juletræskulturer.

Læs artiklen