Central eller decentral sortering?

Formidling

Forfatter(e): Jes Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 7

År: 1988

Side(r): 38-39

Pris: 150

Artikel/abstract:

Mange grossister ønsker et mere stabilt pyntegrøntsmarked, hvor varene er mere ensartede og varan indeholder den aftale mængder. De fleste er enige om at en større forædlingsgrad fra pyntegrøntproducenternes side ville være ønskeligt. Det er imidlertid vanskeligt at forestille sig hvori denne forædling skulle ligge i med det nuværende produktionsmønster. Et område hvor der kan og bør forgå en videre forædling, er ved opslitning af nobilisvaren, så at den enkelte sortering henender sig til en bestemt anvendelse.

Læs artiklen