Delt kvælstofgødskning i nordmannsgranjuletræer - kan vi lære af planteskolerne?

Formidling

Forfatter(e): Jacob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 7

År: 1988

Side(r): 32-33

Pris: 150

Artikel/abstract:

Ved dyrkning af juletræer spiller gødskningen en stor rolle for farve, højdevækst og frostresistens. Der er i Pyntegrøntsektionens regi udarbejdet en status over, dels hvad der findes af forsøg, og dels hvilke erfaringer praktikerne ligger inde med på gødningsområdet. Artiklen belyser anvendelsen af delt gødsking udfra sådanne erfaringer.

Læs artiklen