Kvælstofprognoser som styringsværktøj ved gødskning i pyntegrønt

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 7

År: 1988

Side(r): 34-35

Pris: 150

Artikel/abstract:

Kvælstof er et meget vigtigt næringsstof ved gødskning af pyntegrønt. Mangel på kvælstof giver udbyttenedgang, dels i form af mindre klippemængde og dels i form af dårlig farve. Den mængde kvælstof der ved hver vækstsæsons begyndelse er tilgængelig for planterne, afhænger især af kvælstoffrigørelse fra jordbundens organiske lag, kvælstoftab ved udvaskning og kvælstof tilført i form af gødning. Da disse faktorer varierer fra år til år, vil den samlede tilførte mængde kvælstof variere. Derfor ville et redskab der kan justere den årligt tilsatte mængde kvælstof, kunne forbedre produktionen.

Læs artiklen