Frøproduktion på podet NGR

Formidling

Forfatter(e): Kaj Østergaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 8

År: 1988

Side(r): 16-17

Pris: 150

Artikel/abstract:

Som det er bekendt for de fleste NGR-dyrkere har provinienserne stor betydning for juletræsavlernes resultat. Da leverancer af de ønskede provinienser er svingende, og potentialet for en dansk frøproduktion der kan tilfredstille markedet er svingende, er man begyndt at lave forsøg med at pode kviste fra gamle NGR-bevoksninger over på yngre, frodige og vækstkraftige bevoksninger. Hermed forsøge man at forkorte den tid der går fra en frøplantage anlægges indtil at frøproduktionen begynder.

Læs artiklen