Halmdækning - et muligt alternativ til herbicidsprøjtning?

Formidling

Forfatter(e): Keld Velling

Publikation: PS Nåledrys nr. 8

År: 1988

Side(r): 20-21

Pris: 150

Artikel/abstract:

En økologisk interesseret skovarbejder på Broholm foreslog i efteråret 1985 at noget overskudshalm kunne udlægges i et hjørne af en NGR-juletræskultur som på trods af herbicidsprøjtning var påvirket af ukrudt. En besigtigelse af kulturen i 1987 viste at ukrudtet næsten var helt forsvundet fra de halmdækkede områder. For at undersøge halmens muligheder som alternativ til herbicidbekæmpelse anlagde vi derfor et noget større forsøg i efteråret 1987 i en mosebunkeplaget NGR-kultur fra 1984.

Læs artiklen