Lokalaftaler om arbejdsforhold i pyntegrøntsæsonen

Formidling

Forfatter(e): Ole Høgsgård

Publikation: PS Nåledrys nr. 8

År: 1988

Side(r): 30-31

Pris: 150

Artikel/abstract:

Skovbrugets Arbejdsgiverforening har modtaget en del henvendelser og assisteret nogle medlemmer ved mæglingsmøder om arbejdsforhold i pyntegrøntsæsonen. Spørgsmålene har navnlig omhandlet arbejdstiden, aflønningen og vægten af pyntegrøntsbundterne. For så vidt angår arbejdet med klippegrønt og juletræer bør overenskomsten suppleres med en lokalaftale om de arbejds- og lønforhold, der skal gælde på den enkelte ejendom.

Læs artiklen