Produktionskontrol på lerede jorder - Mangan- og jernmangel ved højt pH

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen & Steen Forum

Publikation: PS Nåledrys nr. 8

År: 1988

Side(r): 34-35

Pris: 150

Artikel/abstract:

Et af målene med produktionskontrollen har været at påvise pH-værdiens afhængighed jordbundsforholdene, for derigennem at kunne påvise jordbundsforholdenes betydning for næringsstofoptagelsen. På 71 af de 90 kulturer nordmannsgrankulturer der p.t. er tilmeldt, er der foretaget jordbundsanalyser. Disse kulturer er spredt ud over hele landet. Det ses i pH-intervallet fra 4 til 7 er stort set alle del-intervallerne med 10 % eller flere af kulturerne.

Læs artiklen