Vækstregulering i nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Holger Westergård & Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 8

År: 1988

Side(r): 22-24

Pris: 150

Artikel/abstract:

Afhængig af proveniens og jordbund har nordmannsgranjuletræer tendens til efter en lille højdevækst de første år at "skyde for meget i vejret". Dermed bliver træerne for langstrakte for oven. I 1987 etablerede Pyntegrøntsektionen i samarbejde med Holger Westergård, Låsby, et orienterende forsøg på området, hvor man ved at kombinere et topskudsforkortende middel med et knopdannelsesmiddel forsøgte at lave et tættere juletræ.

Læs artiklen