Dækafgrøder i nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 9

År: 1989

Side(r): 32-33

Pris: 150

Artikel/abstract:

Et mindre forsøg anlagt i foråret 1987 har indtil videre kun givet negative resultater. De anvendte dækafgrøder - hvidkløver og engrapgræs- har givet de nyplantede nordmannsgraner for stor konkurrence. Dækafgrøder kan måske finde anvendelse på mere lerede markjorder, hvor der ikke er problemer med forårsnattefrost. Men det kræver, at man kan forrykke konkurrenceforholdet til nordmannsgranens fordel. Det kan blandt andet ske ved at indså dækafgrøder på et senere tidspunkt eller finde en mindre aggressiv art.

Læs artiklen