Hvidgran (Picea gluca) og dens muligheder på pyntegrøntområdet.