Ukrudtsbekæmpelse i pyntegrønt

Formidling

Forfatter(e): Jan-Anders Sørensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 9

År: 1989

Side(r): 23-25

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der bruges store summer på herbicidsprøjtning i dansk skovbrug. Det har imidlertid vist sig, at mange ikke opnår den ønskede virkning. Artiklen giver en vurdering af kulturrenholdelse på pyntegrøntsarealer med nordmannsgran. Vurderingen vil være relateret til lokale erfaringer, men mange pyntegrøntsdyrkere vil kunne genkende problemerne. Herefter goives forslag til ændringer af kulturrenholdelse blandt andet alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse.

Læs artiklen