Frøindsamling i det vestlige Nord-Amerika- materialer-testning-anvendelse

Formidling

Forfatter(e): Tore Skrøppa, Ola Rosvall & Gisle Skaret

Publikation: PS Nåledrys nr. 10

År: 1989

Side(r): 30-31

Pris: Udsolgt

Artikel/abstract:

Artiklen omhandler et stort frøindsamlingsprojekt i det vestlige Nordamerika.Indsamlingen skete i et fælles nordisk regi, hvor Danmark var repræsenteret ved Aboretet. Af de træarter der blev samlet frø af, er Abies lasiocarpa den mest interessante art til pyntegrøntsformål. Der arbejdes på at få det indsamlede materiale for denne art afprøvet under danske forhold ( NB: artiklen er på norsk ).

Læs artiklen