Indtryk fra Norges sydspids - SNS ekskursion til Mandal 7/9 1989