Klippegrøntproduktion i NGR

Formidling

Forfatter(e): Jan Søndergaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 10

År: 1989

Side(r): 6-7

Pris: Udsolgt

Artikel/abstract:

For produktion af nobilisgrønt findes i skovbrugslitteraturen vejledende beskrivelser for dyrkning og bevoksningspleje. Derimod er der for produktion af nordmannsgrangrønt kun begrænset hjælp at hente. I artiklen behandles kort betydningen af udvælgelseskriterierne ved tyndinger i fremtidige klippebevoksninger, produktionsmulighederne i sekundære kroner samt stamtalsafvikling.

Læs artiklen