Nåleanalysers anvendelse ved juletræsdyrkning

Formidling

Forfatter(e): Poul F.V. Ravnsbæk

Publikation: PS Nåledrys nr. 10

År: 1989

Side(r): 8-9

Pris: Udsolgt

Artikel/abstract:

Konkret viden omkring brugen af nåleanalyser er endnu begrænset, hvorfor den nuværende benyttelse af disse i gødningsplanlægningen i høj grad er baseret på kvalificerede skøn. Anvendelse af nåleanalyser ved gødskning af nordmannsgranjuletræer er blevet undersøgt i et eksamensprojekt ved skovbrugsstudiet. Projektet er finansieret af Hedeselskabet og Pyntegrøntsektionen og blev afsluttet i juni 1989. Artiklen gennemgår de væsentligste resultater fra projektet.

Læs artiklen