Juletræer eller fortsat korn?

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen & Morten Gylling

Publikation: PS Nåledrys nr. 11

År: 1990

Side(r): 34-37

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der må de kommende år forventes et kraftigt pres på indtjeningen i den traditionelle planteavl. Krav til effektivitet og produktivitet må antages at vokse ubønhørligt. En del landmænd vil i denne forbindelse søge indtjeningsmuligheder uden for den traditionelle planteavl. At juletræsdyrkning kan være et alternativ, viser den forøgede interesse for denne produktionsform. Denne artikel beskæftiger sig med de økonomiske forhold for juletræsdyrkning og traditionel planteavl. Det økonomiske resultat for de 2 produktioner sammenlignes over en 12-årig periode ved hjælp af kapitalværdimetoden.

Læs artiklen