Markedsundersøgelse i Sydtyskland og Schweiz

Formidling

Forfatter(e): Kaj Østergaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 11

År: 1990

Side(r): 12-13

Pris: 150

Artikel/abstract:

Med det formål at undersøge muligheder for at sælge flere NGR juletræer gennemførte Pyntegrøntsektionen i samarbejde med JOPIN for et par år siden en analyse af forskellige områder i Sydtyskland og Schweiz. Baggrunden for undersøgelse var at danske NGR træer havde et godt fodfæste i de større sydtyske og schweiziske byer. Derimod var kendskabet til markedsandele, distributionskanalerog lokal produktion i de mindre byer meget sparsomt, og vi mente at NGR-træer var mindre kendt her. Sigtet var altså at skabe et grundlag for en eventuel afsætningskampagne i disse områder.

Læs artiklen