Nobilis reaktion på pyntegrøntklipning

Formidling

Forfatter(e): Kenneth Klausen

Publikation: PS Nåledrys nr. 11

År: 1990

Side(r): 24-26

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der argumenteres i denne artikel for, at man godt kan opretholde et højt stamtal, uden at det går ud over hverken skørteproduktionens størrelse eller kvalitet. En direkte sammenligning af klippeudbyttet i de to registreringsbevokninger er deværre ikke mulig. Flere biologiske forhold taler dog for ovennævnte konklusion, bl.a. 1) den forøgede lystilgang til skørtet ved at der klippes hvert år og 2) den kraftigere tynding i skørtet, hvorved man undgår spildproduktion på grund af overskyggede skørtegrene. Prisen for den større produktion er dog - især hvor der bruges lift - øgede klippeomkostninger, primært fordi der skal klippes hvert år.

Læs artiklen