Nyt fra gamle nobilisforsøg

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen & Hans Roulund

Publikation: PS Nåledrys nr. 11

År: 1990

Side(r): 16-17

Pris: 150

Artikel/abstract:

Statsskovenes Planteavlsstation tog i 1964 initiativ til en større forsøgsserie i nobilis omfattende et bevoksningsafkomstsforsøg og et enkelttræafkomstsforsøg. En opfølgning på det gamle forsøg med bevoksningsafkom viser, at selvom senere klippeudbytter inddrages i opgørelsen, er der ikke de store ændringer i proviniensanbefalinger. Dog bør proviniensen Østre Palsgård komme i betragtning på ikke-frostudsatte lokaliteter.

Læs artiklen