Pyntegrøntsektionens aktiviteter

Formidling

Forfatter(e): Mogens Holck & Kaj Østergaard

Publikation: PS Nåledrys nr. 11

År: 1990

Side(r): 4-8

Pris: 150

Artikel/abstract:

Af Dansk Skovforenings skovejende medlemmer har ca. 450 en produktion af juletræer og pyntegrønt. Sammen med Skov- og Naturstyrelsen samt Skovdyrkerforeningernes medlemmer udgør disse 450 producenter den medlemsgruppe, som Pyntegrøntsektionen i det daglige arbejder med. Pyntegrøbntsektionens medlemskare står for ca. 70 % af den samlede klippegrøntproduktion i Danamrk og for juletræernes vedkommende ca. halvdelen.

Læs artiklen