Erfaringer med brug af Erholmpallen

Formidling

Forfatter(e): Frans Theilby

Publikation: PS Nåledrys nr. 14

År: 1991

Side(r): 16-17

Pris: 150

Artikel/abstract:

Erholmpallesystemet er beskrevet i PS Nåledrys nr. 8 s. 32-33 og i PS nr. 9, s. 26-27. I begge artikler omtales systemet som fordelagtigttil transport af juletræer og pyntegrønt, og i begge tilfælde er artiklens forfatter identisk med producenten og opfinderenaf systemet - skovfoged Claus Thomsen. Uvægerligt stiller den skeptiske praktiker derefter spørgsmålet: Ka' det nu passe?
Fra grøntsæsonen 1990 indsamlede Skovteknisk Institut derfor erfaringer fra flere distrikter, som benytter Erholmpallen til pyntegrønt og juletræer.

Læs artiklen