Forsøg med maskinplantning i gammel Nordmannsgrankultur

Formidling

Forfatter(e): Frans Theilby

Publikation: PS Nåledrys nr. 14

År: 1991

Side(r): 18

Pris: 150

Artikel/abstract:

I forbindelse med gentilplantning af en 10-årig NGR-kultur udførtes først grenknusning på arealet. De tilbageblevne ca. 1500 træer/ ha samt stød og stubbe blev knust i jordhøjde uden forudgående nedskæring. - Spørgsmålet var således om det var muligt at maskinplante mellem rækkerne i det knuste materiale, som lå i 2 - 10 cm lagtykkelse over hele arealet.

Læs artiklen