Gravdækning med rødgran eller nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Jens Søgaard Jacobsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 14

År: 1991

Side(r): 20-22

Pris: 150

Artikel/abstract:

På danske kirkegårde sker den største af gravdækningen med rødgran. Herudover anvendes også hvidgran, forskellige fyrrearter og nogle ædelgranarter, bl.a. nordmannsgran. Et interssant spørgsmål i denne sammenhæng er, om rødgran til gravdækningsformål i højere grad kan erstattes af nordmannsgran. En ny undersøgelse foranstaltet af Pyntegrøntsektionengiver en forbedret viden om nordmannsgranen konkurrencedygtighed overfor rødgranen til gravdækningsformål. I denne artikel præsenteres og vurderes undersøgelsens resultater.

Læs artiklen