Punktgødskning af NGR-juletræer

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 14

År: 1991

Side(r): 12-13

Pris: 150

Artikel/abstract:

Indenfor de sidste par år er punktgødskning af nyplantede pyntegrøntskulturer blivet meget udbredt. Dette gælder ikke mindst kulturer med nordmannsgran til juletræsproduktion. Begrundelsen for at punktgøde er, dels at opnå eb øget resistens mod vinterskader, dels at få en større højdevækstde første par år efter udplantning. Emnet har tidligere været omtalt i PS Nåledrys nr. 8 side 18 - 19 af skf. Claus Thomsen, Erholm.

Læs artiklen