Nåleviklere i pyntegrøntkulturer

Formidling

Forfatter(e): Susanne Harding

Publikation: PS Nåledrys nr. 15

År: 1992

Side(r): 22-24

Pris: UDSOLGT

Artikel/abstract:

I Abies-bevoksninger kan angreb af nåleviklere være meget generende og lejlighedsvis forårsage kraftige afnålninger, som kan gøre bekæmpelse nødvendig. Ædelgrannåleviklere (Epinotia fraternana) har gennem årene været et velkendt skadedyr i pyntegrøntkulturer (Münster-Swendsen 1978, Bejer 1986), og inden for de seneste år er det blevet klart, at også en nært beslægtet art, Epinotia subsequana kan være et stort problem (Harding 1991 a og b).

Læs artiklen