Nobilis-juletræer - økonomiske ovevejelser

Formidling

Forfatter(e): Jens Søgaard Jacobsen & Jakob Harrekilde Jensen

Publikation: PS Nåledrys nr. 15

År: 1992

Side(r): 40-42

Pris: UDSOLGT

Artikel/abstract:

Der er i øjeblikket en stigende interesse for at producere Nobilis-juletræer. Da nobilis ellers primært dyrkes med henblik på klippegrønt,giver interessen anledning til nogle økonomiske og dyrkningsmæssige overvejelser. Artiklen præsenterer økonomiske beregninger, som skal benyttes som en hjælp, når der skal besluttes om, eller hvor mange træer der skal hugges i nobiliskulturen.

Læs artiklen