Topskudsvækst i juletræskulturer af rødgran og mulighed for kemisk styring heraf

Formidling

Forfatter(e): C. Christian N. Nielsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 15

År: 1992

Side(r): 35-37

Pris: UDSOLGT

Artikel/abstract:

Uregelmæssig højdeudvikling og langhalsede topskud er et af de største problemer i juletræsproduktionen. Årsager hertil er dels klimavariationer fra år til år, dels den genetiske variation i morfologi, udspring, vækstkraft og tilbøjelighed til Sankt Hansskudsdannelse. Gejl højdevækst nedsætter juletræsproduktionen betydeligt med det deraf resulterende fald i juletræskulturens rentabilitet. Problemet er måske særlig stort for rødgran og for nobilis på de gode jorder. Et forøget kendskab til de biologiske mekanismer og topskudsvæksten er tiltrængt, således at plejeforanstaltninger som vanding, gødskning og kemisk vækstregulering kan anvendes mere målrettet til forbedring af produktkvalitet og -kvantitet.

Læs artiklen