Hvad leder vi efter, når vi vil finde "det bedste" avlsmateriale i NGR/NOB?

Formidling

Forfatter(e): Finn Jacobsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 16

År: 1992

Side(r): 33-36

Pris: 150

Artikel/abstract:

Når man sidder i Danmark og bruger hjemmeavlet frø af såvel nobilis som nordmanniana, er det naturligt at overveje om de "tilfældige" gamle frøimporter der ligger til grund for for den videre forædling, nu også er det rigtige udgangspunkt, eller om man kan hente en gevinst ved at gå tilbage til naturbestandene som findes under meget variende forhold, og udsøge nyt basismateriale, evt. ved indsamling på elitetræer udvalgt med henblik til pyntegrønt og juletræer.

Læs artiklen