Markedsbesigtigelse i Holland og Tyskland

Formidling

Forfatter(e): Lars Askholm

Publikation: PS Nåledrys nr. 16

År: 1992

Side(r): 14-16

Pris: 150

Artikel/abstract:

Som et led i arbejdet med afsætningen af juletræer og pyntegrønt, foretager Pyntegrøntsektionen hvert år besigtigelsesrejser til de største markeder. Denne artikel handler specielt om markedsudviklingen i Nordtyskland, Ruhr-distriktet, samt Aalsmeer og Amsterdam i Holland. Derudover har Pyntegrøntsektionen været på markedsbesigtigelse i Østtyskland, Sverige og Danmark. Markedsbesigtigelserne foregår i højsæsonen, hvilket vil sige op i ugen inden 1. advent for klippegrøntet, og umiddelbart op mod jul for træernes vedkommende. Fokus er primært rettet mod de danske hovedprodukter, og dermed Nobilis og Nordmannsgran klip, samt Nordmannsgran træer.

Læs artiklen