Sammenhæng mellem udspringstidspunkt, kvalitet og produktion i Nordmannsgran

Formidling

Forfatter(e): Ulf Nielsen & Erik Kjær

Publikation: PS Nåledrys nr. 16

År: 1992

Side(r): 10-12

Pris: 150

Artikel/abstract:

Der er næppe tvivl om at udviklingen indenfor juletræer og pyntegrønt går mod kvalitet, ensartethed m.v. Indenfor nordmannsgran har det længe været kendt, at der findes store proveniensforskelle med hensyn til kvalitet, vækst, udspringstidspunkt og vinterhårdførhed. På grund af problemer med import af frø fra Kaukasus har der imidlertid i mange år været et ønske om at benytte dansk høstet frø. På Langesø findes en stor bevoksning af Ambrolauri Tslugi - et materiale man i dag regner for særdeles godt. Selv her splittes træerne i gode og dårlige typer. I 1991 stod bevoksningen for hugst og man bestemte sig derfor for at undersøge forholdet "plustræhugst i nordmannsgran". Formålet med opgaven var en forædling af en nordmannsgranbevoksning gennem plustræudvalg og hugst.

Læs artiklen