Slutrapport fra forsøg med ny klippeteknik i nobilis

Formidling

Forfatter(e): Jakob Harrekilde Jacobsen

Publikation: PS Nåledrys nr. 16

År: 1992

Side(r): 38-39

Pris: 150

Artikel/abstract:

Problemet med at afsætte lange åbne grenkransegrene fra nobilis (blå dekorationsgrene) er velkendte. Grenene kritiseres for at indeholde for få spidser, og afvises ofte, fordi de ikke kan holde sorteringsreglementets maksimumkrav til grenlængde. Der blev derfor i 1988 startet forsøg med nye klippemetoder i ældre nobilisbevoksninger med det formål at producere en kortere og tættere vare.

Læs artiklen