Mekanisk renholdelse af pyntegrøntkulturer på agerjord

Formidling

Forfatter(e): Bent Keller

Publikation: PS Nåledrys nr. 17

År: 1993

Side(r): 56-57

Pris: 150

Artikel/abstract:

Forskningscentret for Skov & Landskab samarbejder under "Projekt renere teknologi" med bl.a. stats- og privatskovbruget samt maskinproducenter om udvikling og tilpasning af miljøvenlige og økonomisk fordelagtige reholdelsesmetoder. I foråret 1992 anlagdes to parrallelforsøg på Haderslev Statsskovdistrikt. Formålet med disse forsøg er dels at vise de effektmæssige og økonomiske resultater, der kan opnås med forskellige jordbearbejdningsprincipper. Artiklen vil kort gøre rede for forsøget.

Læs artiklen